Hopp til hovedinnhold

Våre vanlige blodprøver


Her følger en kortfattet oversikt over hva det skjuler seg bak noen av disse mystiske blodverdier. Først litt generelt om blodprøver.

«Jeg ønsker at alt skal tas».

Det er et ønske vi ofte hører, men det er aldri nødvendig og det er direkte galt å gjøre det! Blodprøver tas målrettet. Uten en god samtale rundt helseproblemet, gir det ingen mening i å «krysse vilt» på rekvirerings-blanketten. Rent statistisk sett vil en av 14 blodprøver alltid være utenfor «referanseområdet», selv om det for deg er «normalt». Se under.

«Referanseverdier»

Det er et begrep som står på mange svarskjema. Dette er ikke det samme som «normalt» eller «ønskelig». En referanseverdi er et intervall som 95% av det norske folk holder seg innenfor. Et godt eksempel er kolesterol, som vi i Norge stort sett har for høye verdier for. Referanseområdet for en voksen kan være mellom 3,9 og 7,8, mens ideelt sett burde den vært under 5,0 og der er de færreste av oss!

 

«Hematologi» er forenklet sagt prøver som kommer fra «fullblod», altså slik blodet tappes fra deg, hvor både blodceller og serum er tilstede.

 

Hb. Hemoglobin. I «gamle dager» kalt blodprosent. Viktig der er at du har den samme Hb sett over tid.

Leukocytter. (LPK, Hvite, WBC). Hvite blodlegemer er våre «beskyttelsesceller». Mange forskjellige typer.

Diff. Her deles Leukocyttene inn i granulocytter, lymfocytter og monocytter, som har forskjellige roller i forsvaret vårt.

Erythrocytter. (RBC, Røde). Røde blodlegemer som bærer hemoglobinet rundt i kroppen for oksygentilførsel fra lungene ut til vevet og avfallsgasser tilbake til lungene.

MCV/MCH. Egenskaper ved de røde blodlegemer som kan fortelle oss noe om hvorfor Hb er for lav (eller høy).

Trombocytter. (PLT, plater). Blodplatene har som viktig funksjon å stoppe blødninger. Øker ofte ved infeksjoner, faller ved bruk av enkelte medisiner eller andre årsaker.

HbA1c (Glykohemoglobin, GlykoH). Brukes i kontrollen av blodsukkeret. Kalles ofte (feilaktig) gjennomsnittsblod-sukker, men er egentlig en prosent verdi. Hvis HbA1c er 5,5, betyr det at 5,5% av de røde blodlegemer har en sukker-enhet festet t il seg. Brukes som et mål på hvor høyt ditt blodsukker har vært de siste 2-3 måneder.

SR. (Senkning). Gammel kjenning! Ditt fullblod settes opp i et høyt tynt rør og så pakkes blodlegemene sammen i bunn. En kortere (lav senkning) eller lengre (høy senkning) søyle av serum kan sees over blodlegemene. En meget uspesifikk prøve, men kort sagt brukes den i utredning av enkelte infeksjoner og flere leddgiktsykdommer.