Aktuelt


PÅSKEN 2019

12. april 2019 kl. 13:13

ÅPNINGSTIDER:

15.04.2019 - ÅPENT KL. 08:00-15:00, KUN AKUTTIMER.

16.04.2019 - ÅPENT KL. 08:00-15:00, KUN AKUTTIMER.

17.04.2019 - ÅPENT KL. 08:00-12:00, KUN AKUTTIMER.

18.04.2019 - STENGT (skjærtorsdag)

19.04.2019 - STENGT (langfredag)

22.04.2019 - STENGT (2.påskedag)

 

 

 

Influensavaksine 2018

5. september 2018 kl. 14:29

Influensavaksinen for 2018 har nå kommet. Kostnaden er i år kr. 220,- pr. vaksine og går ikke på egenandel/frikort.

Ved all vaksinering må pasienten sitte 20. min på venterommet.

Anbefalt til Pasienter >65 år, de med hjerte, lunge, nevr sykdommer, og gravide etter uke 12,  m.m se: FHI - Influensavaksine

Vennligst ring og bestill time på lab, eller bestill via SMS.

Tlf. 612 56 600

SYKMELDING

6. september 2017 kl. 10:48

En arbeidstaker har plikt til å sette seg inn i reglene for bruk av egenmelding og om når det er krav om sykmelding fra lege. Sjekk derfor først: Egenmeldingsregler. Det er klare regler for hva som kreves for at en lege skal kunne skrive sykmelding. Det forlanges en gyldig medisinsk diagnose, - som dokumenteres i din pasientjournal.
- For utstedelse av sykmelding kreves legekonsultasjon. - Legen kan ikke skrive sykmelding tilbakevirkende i tid.
Fra den dagen vi har registert en henvendelse, kan imidlertid sykmelding skrives, selv om konsultasjonen utsettes noen dager. Husk å gi klar beskjed ved timebestilling dersom du trenger sykmelding, og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.
Forlengelse av sykmelding Hovedregelen er at forlengelse av sykmelding skjer i forbindelse med ny legetime.
Ved avtale med legen kan forlengelse av sykmelding gjøres uten ny legekonsultasjon. Det må foreligge en klar avtale med legen om en slik forlengelse av sykmelding.
Barns sykdom For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykmelding. Foreldrene skal da ikke ha sykmelding. Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.

For mer info NAV

Vi har begynt med pasientpost - elektronisk post.

2. juni 2017 kl. 16:56

Legesenteret på Segalstad Bru innfører nå elektronisk post - PasientPost.

Fordelen med PasientPost
Du slipper å oppbevare helseinformasjon sammen med andre dokumenter fra det offentlige som bank, faktura, forsikringselskap eller fra bedrifter som sender deg digital post og reklame. Uten at det koster deg noe kan du benytte deg av PasientPost for å motta digital post på en sikker måte fra din helsetilbyder.

Alltid tilgjengelig
Du kan enkelt åpne din PasientPost fra mobil, nettbrett eller PC. Slik har du alltid din helseinformasjon lett tilgengelig uansett hvor du er.

Hvem kan bruke PasientPost?
Alle innbyggere over 15 år som har et norsk fødselsnummer kan bruke PasientPost. Selv om du flytter eller bytter postadresse vil du alltid ha tilgang til PasientPost.

Logg deg på PasientPost her.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996

20. oktober 2016 kl. 17:02

Alle kvinner født 1991 til 1996. Får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 til 1996 også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Kvinner mellom 20 og 25 år kan få vaksinen på Helsestasjonen i Gausdal ved timebestilling til Eva Randi Løype på telefonnummer 908 85 651. Vaksinene vil bli satt onsdager kl 1200-1600 i ulike uker fra 9. november 2016.

Som smittevernlege vil jeg anbefale å ta vaksinen for øket beskyttelse mot livmorhalskreft.

 

Med vennlig hilsen

Juned Butt

Smittevernlege Gausdal kommune

 

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:?

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Legekontor i Forset

15. mars 2016 kl. 12:57

Dr. Antonia Karper har legepraksis i Flatavegen. 9, 2653 Vestre Gausdal.

Det er mulig å bestille time der via denne linken. https://antoniakarper.klinikk.pasientsky.no/no/

På tlf.: 61 05 50 90

Viktig informasjon

18. februar 2016 kl. 10:12

Fra og med 22.februar vil det være anledning til å bestille time og resepter elektronisk. Har du problemer med å bruke siden; vennligst send mail til legetjenesten@gausdal.kommune.no