Anders Brabrand

Kommuneoverlege

Spesialist i allmennmedisin

Anders er kommuneoverlege i 30% stilling.
Kontaktinfo:
Tlf: 990 45 124
E-post: anders.brabrand1@gausdal.kommune.no

Eva Veslemøy Tyldum

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Jobber i 70 % stilling, jobber tirsdag,onsdager og fredager, har halv administrasjons dag på torsdager.

Godkjent som lege i 2013
Startet som fastlege i Østre Gausdal 1. november 2015.

Meryem Yükcü

Fastlege

Godkjent som lege i 2013
Startet som fastlege i Østre Gausdal: 1. juni 2015

Jobber 100% som fastlege.

Er ferdig utdannet spesialist i almennmedisin våren 2023.

Pasientdager tirsdag, onsdag, torsdag og fredag med Kontordag mandag.

Fredrik Sprakehaug Øvrevik

Fastlege

Jobber 100% som fastlege.

Pasientdager på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.

Kontordag fredag

Fredrik er under spesilaisering til spesialist i allmennmedisin.

Ida Stenmo

Fastlege

Ida er fastlege i 100 % stilling.

Hun startet opp 01.08.2023.

Ida er under spesialisering til spesialist i allmennmedisin

Pasientdager mandag, tirsdag onsdag, og fredag

Kontordag torsdager.

Rebecca Frøen Nicolaysen

Fastlege

Lege i spesialisering

Startet som fastlege ved Gausdal legesenter 02.05.2023

Har vikar: Hans Martin Gasmann Rustan

Malena Våland Strandin

Fastlege

Fastlege i 100% stilling fra 01.08.2023

Er under spesialisering til spesialist i allmennmedisin.

Pasientdager mandag,torsdag og fredag.

Helsestasjonslege på onsdager.

Administrasjonsdag på tirsdager.

Fredrik Gihle

LIS 1 lege

Lege i spesialisering fra 01.09.23 – 29.02.24.

Gunn Synnøve Syversen

Daglig leder – Sykepleier

Avdelingsleder ved Gausdal legesenter fra 14.03 i 2022.

Er sykepleier av yrke, jobbet mange år ved akuttmottak og legevakt.

Ingeborg Landheim

Helseadministrasjonssekretær

Er ledende helseadministrasjonssekretær, har jobbet ved Gausdal legeenter siden oppstarten i 2015.

Silje Forseth

Helseadministrasjonssekretær

Anni Øversveen

Helsesekretær

Har jobbet ved Gausdal legesenter siden oppstarten i 2015.

Nina Kvisberg Haugen

Helsesekretær

Anne Marte Høyesveen

Helsesekretær

Maren Østby Nordlien

Helsesekretær vikar

Eline Skogheim

Vikar