Kontakt

Vestringsvegen 10B
2651 Østre Gausdal
Tlf: 61 25 66 00

Besøk

Vestringsvegen 10B
2651 Østre Gausdal

Åpningstider

Mandag: 08.00-15.00
Tirsdag: 08.00-15.00
Onsdag: 09.30-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag 08.00-15.00

Telefon:
For øyeblikkelig hjelp onsdag 08.00-09.30, tlf.: 974 36 743

For øyeblikkelig hjelp mellom kl. 15.00 – 16.00. Mandag til fredag ringes felles vakttelefon:
916 77 266

Andre telefoner:
Telefon legevakt: 116 117
I nødsituasjoner ring 113